تصرف محل کار رئیس جمهوری اوکراین توسط معترضین

03 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری ها از تصرف محل کار رئیس جمهوری اوکراین توسط معترضین خبر می دهند و می گویند معلوم نیست او کجاست. در همین حال یک رهبر مخالف و متحد با معترضین، به ریاست پارلمان برگزیده شده است.