بازداشت تعدادی از خبرنگاران در مصر

10 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه نگاران در سراسر جهان خشم خود را از بازداشت تعدادی از خبرنگاران در مصر و متهم کردن آنها به نقش داشتن درفعالیت های تروریستی ابراز می کنند.