پارلمان کریمه میخواهد آن شبه جزیره به روسیه الحاق شود

23 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان کریمه میخواهد آن شبه جزیره به روسیه الحاق شود. امروز پارلمان اعلام کرد که تا 10 روز دیگر تصمیم خود را به همه پرسی خواهد گذاشت. اما با ادامه حضورنیروهای روسیه در آن شبه جزیره رهبران اروپا در مورد واکنشی مناسب به مسکو رایزنی می کنند .