دیپلماسی آمریکا و روسیه در لندن بی نتیجه بود

24 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دیپلماسی آمریکا و روسیه در لندن بی نتیجه بود. وزرای امور خارجهء ایندو کشور نتوانستند به نتیجهء مشترکی در مورد حل بحران اوکراین برسند...بحرانی که عمدتاً در مورد کریمه و تصمیم پارلمان آن کشور مبنی بر استقلال از کی یف و احتمالاً الحاق به روسیه است. گیتا آرین گزارش میدهد.