نخست وزیر اوکراین: روسیه میخواهد اوکراین اشغال کند

06 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نخست وزیر اوکراین میگوید روسیه میخواهد کشورش را هم از لحاظ نظامی و هم سیاسی اشغال کند. آرسنی یاتسنیوک در نشست کابینه به روسیه هشدار داد تحرکاتش ممکنست به درگیری نظامی گسترده تری در اروپا منجر شود. او گفت روسیه میخواهد جنگ جهانی سوم را شروع کند. گیتا آرین گزارش میدهد.