آخرین تحولات اوکراین

13 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهاجم نظامی دولت موقت اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق آن کشور، آن طور که کی یف انتظار داشت، پیش نرفت زیرا، به گفته رئیس جمهوری موقت اوکراین، ارتش می بایست برای حفظ جان غیرنظامیان با خویشتن داری عمل کند.