آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان و فرانسه در بيانيه ای مشترک به روسیه هشدار داده اند، چنانچه انتخابات رياست جمهوری اوکراين طبق برنامه برگزار نشود، برای آن کشور عواقبی در پی خواهد داشت.