برقراری تدابیر امنیتی شدید در مرزهای اکراین

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکراین تدابیر امنیتی شدیدی را در مرزهای خود برقرارکرده است. دولت اکراین می گوید این اقدام برای کمک به حملات ارتش علیه نیروهای شورشیان مسلح حامی روسیه است.