آخرین تحولات در اوکراین

23 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روسیه پنجشنبه ارسال کمک به سوی مناطق جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را آغاز کرد. در همین حال پارلمان اوکراین پنجشنبه قانون تحریم افراد و شرکتهای روسی و برخی کشورها دیگر را تصویب کرد.