آخرین تحولات در اوکراین

23 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه پنجشنبه ارسال کمک به سوی مناطق جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را آغاز کرد. در همین حال پارلمان اوکراین پنجشنبه قانون تحریم افراد و شرکتهای روسی و برخی کشورها دیگر را تصویب کرد.