نمایش لباس عروس سال ۲۰۱۷ در لندن

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به نظر طراحان در نمایش ملی عروسی در لندن، سال ۲۰۱۷، سال بوهیمین یا به اصطلاح هیپی مانند است.لباسها، حتی کیک ها و تزئینات عروسی از صاف و صیقلی و تجملی بودن فاصله گرفته و به طرح های طبیعی و رمانتیک گرایش پیدا کرده اند به خصوص طرح های جنگل ها و بیشه زارها، مثل داستانها و افسانه های جن و پری!