روز پیروزی در اروپا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در هشتم ماه مه سال ۱۹۴۵ میلادی، آلمان نازی رسماً تسلیم نیروهای متفقین شد که منجر به پایان جنگ تقریباً شش ساله اروپا شد.برای بسیاری، پایان جنگ جهانی دوم، توأم با جشن شادی و رهایی از خاموشی، بمباران، و جیره بندی محصولاتی مثل غذا و لباس بود.