پلیس تهران لباس هایی با نقش پرچم آمریکا و انگلیس را از فروشگاهها جمع آوری کرد

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس پلیس تهران می گوید لباس‌های منقش به پرچم آمریکا و انگلستان از بوتیکهای سطح شهر پایتخت جمع آوری شدند. حسین ساجدی نیا می گوید توزیع این لباسها به طور متمرکز صورت گرفته و افرادی که در این موضوع نقش داشتند بازداشت شده اند . گزارش کوروش صحتی