ابراز تمایل بریتانیا برای مشارکت در پروژه راه ابریشم جدید چین

14 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بریتانیا به طور شفاف اعلام کرده است که تمایل دارد بخشی از پروژه راه ابرایشم جدید چین باشد. پروژه راه ابریشم جدید، با هدف گسترش سرمایه گذاری و نفوذ چین در سراسر آسیا، اروپا و آفریقا دنبال می شود.