صد و سومین سالگرد فاجعه تایتانیک

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یک قرن پس از فاجعه کشتی تایتانیک، شهر لیورپول بریتانیا میراث کشتی نگون بخت خود را با جذب سرمایه و کسب و کار جدید زنده نگه می دارد.ایده ساخت بزرگترین کشتی جهان در لیورپول شکوفا شد و ۱۰۳ سال بعد سرنوشت این کشتی محتوم فرصت هایی برای آینده و زندگی در این شهر فراهم می آورد.