ملکه الیزابت پارلمان بریتانیا را افتتاح کرد: تاکید بر مبارزه با تروریسم

21 ژوئن 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اليزابت دوم، ملکۀ بريتانيا، روز چهارشنبه جلسۀ پارلمان را، با اعلام برنامۀ دوسالۀ دولت، رسماً افتتاح کرد. اين مراسم، که به طور سنتی تشریفاتی است، اکنون آزمايش مهمی برای توانايی ترزا می، نخست وزير، در ادارۀ کشور قلمداد می‌شود.