تردید متخصصان پزشکی و مسائل اجتماعی درباره انجماد تخمک زنان برای تعویق حاملگی

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان پزشکی و مسائل اجتماعی در بریتانیا، خواستار ژرف اندیشی بیشتر درباره سود و زیان احتمالی انجماد تخمک، برای تعویق حاملگی شدند. در سال های اخیر، استقبال زنان و رشد روز افزون روی آوردن آنها به انجماد تخمک، به نگرانی از بروز ناهنجاری های احتمالی در جنین ها دامن زده است. گزارش شیده رضایی