نمایشگاهی از عکس های سلفی پنج شهر بزرگ جهان در لندن

08 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نمایشگاهی در لندن سر می زنیم که سلفی مردم از پنج شهر بزرگ جهان رو به نمایش گذاشته است. تماشاگران می تونند با لمس صفحه کامپیوتر سلفی شهروندان هر شهر را ببینند و با یکدیگر مقایسه کنند.