موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند از بریتانیا

20 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا می گوید، صاحبان سرمایه و کارخانه داران اسکاتلندی در مورد اثرات منفی استقلال اسکاتلند از بریتانیا هشدار داده اند.