درخشش یک گروه نمایش سیرک از ایتوپی در جشنواره فرهنگی اسکاتلند

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جشنواره فرهنگی ادینبوروی اسکاتلند، گروه نمایشی سیرک (Abyssinia) از اتیوپی که برای اولین بار در این رویداد شرکت کرده بود، درخشید.