همه پرسی در مورد جدائی اسکاتلند از بریتانیا

25 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز پنجشنبه، همه پرسی در مورد جدائی اسکاتلند از بریتانیا انجام خواهد شد. تا چند روز پیش، طرفین بسیار بهم نزدیک بودند، اما برخی از آخرین نظر سنجی ها حاکی از آن است که تعداد حامیان استقلال اسکاتلند افزایش یافته است.