چشم انداز آينده توليد نفت خام در دريای شمال

07 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الکس سالموند، وزير اول دولت محلی اسکاتلند و ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، ديدگاه های رقابت آميزی برای آينده توليد نفت خام دريای شمال ارائه می دهند. الکس سالموند، رهبر حزب ملی اسکاتلند، طرفدار استقلال اسکاتلند از بريتانيا است. گزارش از پروانه هدايت.