سفر ولیعهد عربستان به لندن در سایه جنگ لفظی رهبران دو حزب بریتانیا در پارلمان

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که برای ملاقات با مقامات تجاری و نظامی بریتانیا به آن کشور سفر کرده امروز با الیزابت دوم ملکه انگلستان دیدار کرد.