روز شنبه عروسی سلطنتی دربار بریتانیا برگزار می‌شود؛ پخش زنده این مراسم

28 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمتر از یک روز به مراسم عروسیِ سلطنتی باقی است، مراسمی که اگر شانسِ حضور در شهر ویندزور را هم نداشته باشید، به لطف ماهواره ها، می توانید بیننده لحظه به لحظه این مراسم با شکوه سلطنتی باشید.