دو هفته مانده به عروسی سلطنتی بریتانیا

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمی بیش از دو هفته تا عروسی سلطنتی پرنس هری و مگان مارکل نمانده، مراسمی که از تدارکات و تشریفات خاصی برخوردار است. انتخاب کالسکه سلطنتی که عروس و داماد را از کلیسا به محلِ جشن ببرد، بخشی از این تشریفات است که توسط عروس و داماد انجام می گیرد.