تلاش های تبلیغاتی پیش از برگزاری رفراندوم حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا

30 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعاليت های تبلیغاتی همه پرسی حضور یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سر گرفته شد. این فعالیت ها چند روز به خاطر ترور يک نماينده زن پارلمان بریتانیا متوقف شده بود.