کشف کهن ترین قرآن جهان

31 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام می گویند کتابی از آیات قرآن را یافته اند که در دوران حیات پیامبر اسلام نوشته شده است.این پژوهشگران افزوده اند این ادعا نتیجه آزمایش رادیوکربن بر روی این نسخه قرآنی است و نتیجه آن تا نودو پنج درصد درست است.