الیزابت دوم ملکه بریتانیا، نماد مد؟

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ملکه الیزابت دوم شاید به نظر یک نماد مد نیاید ولی به نقل از کارشناسان مد مجلهء ووگ اتفاقاً هست. در طول ۶۲ سال سلطنتش، ملکه الیزابت سبک خاص خودش را شکل داده که توأم با برازندگی، لباسهای خوش دوخت با برش های تمیز، و تزئیناتی است که هوشمندانه انتخاب شده است.