تلاش دانشمند ایرانی تبار و همکاران در بریتانیا برای فرصت بیشتر به افراد دارای نقص عضو

17 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان بریتانیایی نرم افزاری را تولید کرده اند که به کسانی که نقص عضو دارند اجازه می دهد کارهای بیشتری را با عضو مصنوعی خود انجام دهند بدون این که نیاز به اعضا مصنوعی هوشمند امروزه داشته باشند.