بازنشستگی همسر ملکه بریتانیا بعد از دیدار با تفنگداران نیروی دریایی

11 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرنس فیلیپ، دوک ادینبورگ وظایف رسمی اش بعنوان یک عضو ارشد خانواده سلطنتی بریتانیا را روز چهارشنبه با دیدار با تفنگداران نیروی دریایی آن کشور که یک مسافت نزدیک به دو هزار کیلومتری را دویده اند به پایان می برد.