نخست وزیر بریتانیا: هر دو واکسن موجود، علیه ویروس جهش یافته کرونا موثر هستند

04 بهمن 1399