هشدار نخست وزیر بریتانیا؛ شاید نتوانیم برای جدایی از اتحادیه اروپا به توافق برسیم

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر بریتانیا امروز سیاستمداران کشورش را آماده نرسیدن به توافق با اتحادیه اروپا در خصوص خروج از این اتحادیه کرد و گفت چیزی که قطعی است، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. ترزا می گفت دولت خود را آماده همه شرایط در این زمینه می کند.