نقاشی با پلاستی سین

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند مقیم لندن با استفاده از یک نوع خمیر سفالی به نام پلاستی سین، تابلوهای عظیمی را خلق میکند که ده ها هزار پوند به فروش می روند.هنری هادسون، وسع خرید رنگ روغن را نداشت تا با استفاده از لایه های غلیظ و کلفت آن به تابلوهایش حالت برجسته بدهد، در نتیجه به ماده دیگری که ارزان تر است روی آورد.