تایید کارایی و ثمربخشی واکسن کووید۱۹ ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت استرازنکا در بریتانیا

10 آذر 1399