آغاز به کار دوباره رصدخانه سلطنتی گرینویچ لندن

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رصدخانه سلطنتی گرینویچ لندن پس از ۶۰ سال از کار افتادگی ناشی از آلودگی هوا با نصب یک تلسکوپ بسیار پیشرفته مجددا به کار افتاده است.