نمایشگاهی از آثار مونه در موزه ملی لندن

21 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلود مونه، نقاش امپرسیونیست فرانسوی رو بیشتر با نقاشی هایش از برکه ها، رودخانه ها، تپه ها و باغ ها می شناسیم. اما نمایشگاهی در موزه ملی لندن یکی دیگر از موضوع های مورد علاقه این هنرمند را زیر ذره بین گذاشته و اون هنر معماری است.