وعده دولت بریتانیا برای کمک به ساکنان برج های تخلیه شده لندن

03 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترزا می، نخست وزير بريتانيا در واکنش به آتش سوزی اخير در برج گرنفل در شمال لندن به دليل عدم رعايت مقررات ايمنی در ساخت آن و تخليه چند برج ديگر به همين علت قول داده دولت تمامی توان خود را برای کمک به ساکنان اين ساختمان ها به کار بگيرد.