نگرانی مسلمانان بریتانیایی از تندروهای افراطی

01 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی حمله دوشنبه به مسجد «فینزبری پارک» در خارج از لندن، جامعه مسلمانان بریتانیا خواستار مبارزه مقامات با افراطیونِ دست راستی شدند. راننده ۴۷ساله سفید پوست یک کامیون جمعیتی را که از یک مسجد در لندن بیرون آمده بودند، زیر گرفت.