سفر پرنس ویلیام به خاورمیانه

05 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پرنس ویلیام سفر پنج روزه ای را از خاورمیانه از روز یکشنبه از عمان، پایتخت اردن شروع کرد. او در ادامه این سفر به اسرائیل رفته است. در این دیدار، پرنس ویلیام، با رووین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل در کاخ ریاست جموری ملاقات کرد.