تونی بلر: مسئولیت اشتباهات جنگ عراق را می‌پذیرم

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از هفت سال انتظار خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ عراق از دست دادند، روز چهارشنبه، گزارش کمیته حقیقت یاب در مورد نقش بریتانیا در این جنگ منتشر شد. همزمان نخست وزیر سابق بریتانیا می گوید مسئولیت کامل اشتباهات جنگ عراق را می پذیرد.