یک تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه: درگیری بین ایران و اسرائیل اتفاقی دور از تصور نیست

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه بر این باور است که درگیری بین ایران و اسرائیل و دیگر متحدین آمریکا در منطقه خاورمیانه امری دور از تصور نیست. انوشیروان احتشامی استاد دانشگاه دورهام معتقد است که برای جلوگیری از این تحول باید در منطقه جولان حداقلی از امنیت برقرار شود.