رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا: سطح تهدیدهای تروریستی علیه ما بی سابقه است

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا،( ام. آی.فایو) درباره آنچه سطح بی سابقه تهدیدهای تروریستی در آن کشور خواند هشدار داد.