نایل گاردنر: پرزیدنت ترامپ امیدوار است با جدایی بریتانیا از اروپا تجارت بهتری با لندن داشته باشد

26 دی 1397