گاردین: فیلیپ هموند برای بازگشایی سفارت بریتانیا به تهران می رود

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در تهران، روز یکشنبه بازگشایی می شود. قرار است فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس، در مراسم بازگشایی سفارت در تهران حضور داشته باشد. بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران یکی از وقایع مهم بعد توافق ایران و جامعه جهانی است. گزارش آرش سیگارچی