جزئیاتی از «پیروزی بزرگ» حزب محافظه‌کار در انتخابات بریتانیا؛ حزب جانسون اکثریت پارلمان را به دست آورد

22 آذر 1398