نگرانی های اقتصادی از جدایی احتمالی بریتانیا از اروپا

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم بریتانیا در همه پرسی امروز تصمیم خواهند گرفت در اتحادیه اروپا باقی بمانند یا نه. نگرانی از امکان پیامدهای منفی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازارهای بورس جهان را در روزهای گذشته بی ثبات کرده است. حسام ایمانی گزارش می دهد