پهپادهای تجاری در نمایشگاه لندن

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه قانونگذاران در کشورهای مختلف برای طراحی قوانین مربوط به نظارت بر پهپادهی شخصی تلاش میکنند، این نوع فناوری به سرعت در حال پیشرفت است. در نمایشگاه دستگاه‌های پرواز کننده بدون سرنشین در لندن، علاوه بر پهپادهای کنترل شده توسط انسان، پهپادهای خودکار نیز به نمایش گذاشته شدند. گزارش حامد بهروان