اقدام بریتانیا برای جلوگیری از شیوع دوباره کرونا؛ مسافران بازگشته از اسپانیا قرنطینه می‌شوند

13 مرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.