نگرانی از گسترش سرطان روده در بین بریتانیایی ها

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس برآوردها حدود ۱۷۵نفر از بریتانیائی ها ممکن است به سرطان روده مبتلا شوند، این در حالیست که به گفته سازمان های غیر انتفاعی سلامت و بهداشت تنها یک پنجم بیمارستانها تست ژنتیکِ این بیماری را انجام می دهند و اکثر بیمارستانها دلیلِ عدم انجام آزمایش های ژنتیکی را مسائلِ مالی ذکر کرده اند.