پژوهش باستانشناسان بریتانیایی روی دو روستای سه هزار ساله

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باستانشناسان بريتانيايی سرگرم کار بر روی بقايای روستای کوچکی هستند که قدمت آن به ۳ هزار سال پيش باز می گردد. کارشناسان معتقدند اين روستا متعلق به عصر برنز است.