دانشگاه لندن و مطالعه بر روی فعاليت های مغزی کودکان

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان در دانشگاه لندن با مطالعه بر روی فعاليت های مغزی کودکان در تلاش برای دستيابی به امکاناتی جهت تشخيص نارسايی های مغزی در مراحل ابتدايی زندگی بشر هستند.